Günümüz Kapitalizmi ve Devleti Üzerine

gunumuz-kapitalizmi-ve-devleti-uzerine

Kapitalizmin yeniden tek başına egemen olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Peki şu bildiğimiz eski kapitalizm mi bu? Hem evet, hem hayır ! Artı-değer sömürüsüyle, emek-sermaye çelişkisiyle, yani özüyle, evet, bildiğimiz eski kapitalizm. Buna karşılık dünya çapındaki örgütlenmesi ve işleyişi bakımından esaslı bir değişim sürecinden geçiyor. Bu süreç sınıfları, ulusları, devletleri kendi yörüngesine çekerek az veya çok, şu veya bu yönde değişmeye zorluyor. Kimilerini birleştirirken kimilerini parçalıyor, kimilerini 21. yüzyıla fırlatırken kimilerini tekrar ortaçağ karanlığına gömüyor, kimilerine yapay cennetler sunarken kimilerini salgın ve açlıktan kırılmaya, ya da birbirlerini yemeye mahkum ediyor. Sermayenin sözcüleri, bu tablonun içinden bazı unsurları seçerek öne çıkarıyor, bağlamından koparıyor ve allayıp pulluyorlar. Amaçları kapitalist sömürü düzenine olabildiğince meşruluk kazandırmak elbette. Ama söylediklerinin hepsi tümüyle gerçek dışı ve uydurma da değil. Sol’un geniş bir kesimi ise olup bitenleri yeterince kavramaktan uzak, devrini doldurmuş bazı tezleri ve ayağı yerden kesilmiş sloganları tekrarlayıp duruyor. İşçi sınıfını ve emekçileri ikna edemiyor.

Coşkun Adalı’nın bu yeni kitabı, realitedeki değişimleri kavrama ve açıklama çabasının ürünüdür. Salt bir akademik çalışma olmayıp, yeni iktisadi görüngüleri politik ve toplumsal sonuçlarıyla birlikte, sınıfsal programatik bir perspektifle derinlemesine inceliyor. Günümüz kapitalizmine ve onun siyasi iradesine ilişkin yalanları doğruları birbirinden ayırarak, nelerin özünde aynı kaldığını, nelerin nasıl değiştiğini tespit edip yerli yerine oturtmaya çalışıyor ve bu temelde teorik açılımlara ilişkin tezler sunuyor. İçerdiği değerlendirme, tespit ve önermeler, aynı zamanda, eski tezleri ve sloganları olduğu gibi tekrarlamaktan öteye geçemeyen kimi devrimcilere, Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki her hareketlenmede anti-emperyalizm arayan popülistlere, kapitalizmin sadece üstyapıdaki bazı tezahürleriyle uğraşan küçük burjuva demokratlarına eleştiri niteliğindedir. Bu kitabın özü de sözü de, kapitalizmin her türlü sömürü, eşitsizlik ve adaletsizliğin esas kaynağı olarak kaldığını ve bir toplumsal devrime konu olduğunu unutmamış olanlara, ama onun geçirdiği değişimleri bilimsel bir şekilde çözümlemeden de politik eylem yürütülemeyeceğini anlayanlara hitap ediyor.

(Arka kapak metni)

Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1997, 230 s.

Kİtaptan bölümler

“Kapitalist üretim biçimi ürünlerin değil metaların üretimidir, en üst soyutlama düzeyinde, aradaki fark, şiddettir. Meta, şiddet içeren üründür. Kapitalist üretim biçiminin şemasında, devletin daha meta üretimi aşamasında varolması, zincirin daha sonraki halkalarında da otomatikman varolması, anlamına gelir.”

2 responses to “Günümüz Kapitalizmi ve Devleti Üzerine

  1. Pingback: Küreselleşmeyi kabaca özetlersek… | Coşkun Adalı

  2. Pingback: Devletin Mantıksal Çıkarsaması | Coşkun Adalı

Leave a Reply