Anarchist Action Network website SSL certificate.

The AAN website has been updated and new content is being added all the time, however the SSL certificate has expired which means a new one must be purchased and installed, this is being sorted by the collective. In the meantime you will see a ‘security warning’ that depending on the browser you are using will look something like the examples below. You will then have to jump through a few hoops to access the site, ignoring all their dire warnings, and we hope you will; it’s perfectly safe and fortune favours the bold!

ssl1

ssl2

ssl3

In that case you have to click on ‘advanced’ to proceed to the site.

Vormen van vrijheid

This review of Forms of Freedom (Vormen van vrijheid) has been posted in Dutch on the christianarchy.nl site. The site also includes a translation of Freedom and Nature (Vrijheid en natuur), taken from the book and reproduced below, after the review.

Vormen van vrijheid

Wanneer zijn gedachten van anderen waarmee je kennis hebt gemaakt, in gesprek, van het net, van radio, televisie of film, uit blad of boek, nog van die anderen als je ze inmiddels eigen hebt gemaakt – uit herkenning of erkenning? In wetenschappelijke publicaties kun je maar beter wel met voetnoten werken om serieus genomen te worden door degenen die jou serieus zullen moeten nemen – in een eigen publicatie hoeft dat niet, op den duur, of meteen.

Paul Cudenec ontvouwt in zijn nieuwste boek, Forms of freedom (hij wilde het eerst Philosophy of freedom noemen, maar die titel was al gebruikt, door Jacques Ellul bijvoorbeeld) een benadering van definitie van vrijheid. (Vrijheid definiëren beschouw ik als een intrinsiek tegenstrijdig streven, ingaande tegen wat het definiendum is). Vrijheid is niet de afwezigheid van dwang en evenmin maar doen waar je zin in hebt. Paul kiest voor een diepergaande en radicalere analyse die individuele (ik zou liever: persoonlijke zeggen), collectieve, planetaire en metafysische niveaus van vrijheid beschrijft. Als hij er over had kunnen bloggen zou hij geen boek hebben geschreven, stelt hij zelf, dus ik zal het u bovenal aanraden te lezen.

Ik had de eer het boek nog in typoscript te mogen lezen en mijn mening of kanttekeningen te geven. De aantekeningen die ik bij die gelegenheid heb gemaakt, bewerkt weergegeven:

– Je kunt niet tegelijkertijd een groep mensen zien en een individu – je ziet het een of het nader, niet beide tegelijk. De groep bestaat bij de gratie van de individuen en omgekeerd. Persoonlijke vrijheid kan ook alleen collectieve vrijheid zijn en omgekeerd.

– Fons Elders omschrijft God in zijn Analyseer deconditioneer als de collectieve menselijke identiteit. Hoewel ik het een mooie benadering vind sluit deze wel de rest van de levende wezens, zoniet het universum uit. Is God niet meer dan de mensheid? Paul Cudenec wijst een god die buiten de schepping staat af, maar eveneens het pantheïsme, de voorkeur gevend aan panenhenisme – “al-in-het-ene-isme”. Als mensen maken wij deel uit van de uiteindelijke Eenheid, een benadering die overeenkomt met Ortts God in zijn pneumat-energetisch monisme. Dit panenhenisme kan ik niet anders dan mystiek noemen. Enkele uitwerkingen:
– Kunnen wij het gemakkelijk aanvaarden dat we tenslotte niet de stralen van individuele levens-essentie die op de wereld schijnen, zijn waarvoor we ons altijd gehouden hebben, maar eerder onderdelen van een en hetzelfde stralende licht, dat tijdelijk verdeeld is in verschillende stromen door de gaten in het dak van het universele bestaan die onze individuele vormen uitmaken? (Neen, Plato komt niet voor in de literatuurlijst).
– Er zijn mystieke momenten waarop we naar het schijnt ophouden te bestaan als individu en opgenomen worden in alles wat ons omgeeft – bomen, bergen, rivieren, wilde planten en dieren. Wij ervaren dan niet een illusie maar juist het wegvallen van een illusie.
– Mensen die begrijpen dat zij de uiteindelijke realiteit van het universum zijn zullen zich niet voorstellen dat hun eigen individuele sterfelijkheid hun bestaan betekenisloos of absurd maakt. Ze zullen evenmin door nepgoden bij de neus genomen worden die blinde gehoorzaamheid eisen als dat zij bezeten zijn door de vrees voor de inidividuele dood en zo de volle collectieve verantwoordelijkheden van het individuele leven te ontlopen.

Mystiek anarchisme dat tot constructief verzet aanspoort, zeker niet tot resignatie (u verwacht ook geen instemming van mij, hoop ik, als het anders was).

Vrijheid en natuur

Voordat we van het land werden afgesloten genoten we vrijheid om als deel van de fauna van de planeet te leven. We genoten een verbondenheid met het land die beantwoordde aan onze noden als mensen, die het ons mogelijk maakte vrijelijk volgens onze eigen natuur te leven.

Dit betekent niet dat het leven volmaakt was, of dat het leven ooit volmaakt zou kunnen zijn. Mensen hebben gebreken zoals de hele natuur gebreken heeft. Maar tegelijkertijd houdt de schoonheid van de natuur ook deze gebreken in, zij hangt er zelfs van af. De gebreken maken deel uit van de werkelijkheid, de natuurlijke werkelijkheid, en treffen ons niet als lelijk.

Een verwelkte tak, een warrige wijnrank, een afbrokkelende oever, ze leiden niet af van de schoonheid van de natuur, zij versterken deze. Hetzelfde geldt voor de vruchten van menselijke arbeid. Een middeleeuwse stenen boerderij met doorzakkende muren, doorbuigend dak en vervallende ramen is niet lelijk. Zijn onvolmaaktheid is een vorm van volmaaktheid, zonder dat er een zekere regelmaat en gladheid aan is waarmee we het woord “volmaakt” zijn gaan associëren.

Zo is het ook met de mensheid zelf. Wij zijn niet volmaakt zoals een computer of een robot volmaakt zou kunnen zijn. Wij maken allen fouten, beoordelen situaties verkeerd, gedragen ons zo dat wij later spijt hebben. Daar gaat het om bij het mens zijn. Dit maakt de mensheid mooi, wat het leven mooi maakt. Het is onze vrijheid onszelf te zijn, met al onze gebreken, die onze menselijkheid vormt.

Dus de gedachte van een menselijk bestaan in de natuur hoort niet verward te worden met een onwerkelijke opvatting van hoe deze manier van leven zou kunnen zijn. De werkelijkheid van een leven verbonden met het land vormt de schoonheid ervan. Bovendien belichaamt het opgaan in die veelvuldige, verfijnde werkelijkheid de vrijheid.

De eigentijdse cultuur plaatst de idee van de natuur los van de mensheid. De natuur wordt behandeld als iets wat misschien gekoesterd moet worden (en tegelijkertijd overheerst moet worden…), iets wat beschermd moet worden, bekeken en bezocht (en tegelijkertijd geëxploiteerd…), maar altijd als een ding of een verzameling dingen waarin de mensheid niet inbegrepen is.

We kunnen niet ophouden deel van de natuur te zijn, want dat is onze werkelijkheid, maar we kunnen ophouden te beseffen dat wij deel van de natuur zijn. Dit leidt tot een kloof, een onderscheid, tussen de werkelijkheid en ons begrip van de werkelijkheid. Een dergelijke kloof is gevaarlijk, omdat onze besluiten – individueel en collectief – niet gegrond zijn op een werkelijk begrip van de werkelijkheid.

Dit kan men gemakkelijk zien als het gaat om de richting waarin de menselijke beschaving zich beweegt. Niet-menselijke wezens worden als voorwerpen behandeld. Het levende bouwwerk van de natuur – de werkelijkheid waarin wij bestaan – wordt als een hindernis op de weg van menselijke belangen gezien en wordt opengereten, verscheurd en verwoest.

Als een man die hoog boven in een boom zit die de tak waarop hij steunt afzaagt, zo hebben wij het zicht op onze werkelijkheid verloren, met rampzalige gevolgen. We vernielen onze eigen vrijheid ook, omdat deze vrijheid voortkomt uit en afhangt van de natuur waarvan we deel uitmaken.

Wat voor vrijheid zou er kunnen zijn voor de mensheid als de oppervlakte van onze planeet onbewoonbaar wordt? “Vrij van de natuur” zijn – wat de aandrijvende wens achter het waanidee van industriële “vooruitgang” is – betekent vrij zijn van de werkelijkheid, en tenslotte en logischerwijze, vrij van het bestaan zijn. Voor een soort die biologisch deel uitmaakt van de natuur staat vrij van de natuur zijn eenvoudigweg gelijk aan de dood.

East London Rising

AANThe Anarchist Action Network is appealing for funds to help it put on a temporary anarchist space in East London during the first week of August 2015.

The network, which consists of individuals and autonomous local groups, based in towns and cities across the UK and further afield, says: “During the first week of August we plan to rent a space in East London, give away free food every day and hold workshops, talks and discussions about anarchism, anti-capitalism, anti-racism, feminism, ecology, housing, austerity, workplace and claimant struggles.”

The event follows the AAN’s Newport Rising event last year – see this report on indymedia.

To donate what you can to help make East London Rising happen, go to http://gogetfunding.com/east-london-rising

Support independent anti-capitalist Cubans of the Observatorio Critico.

Please share this campaign to raise money to support the trip of anarchist comrades from Cuba to Europe in June:

Gofundme – Observatorio Critico Cubano

Now that the border is opening after many years a time for change is coming, full of possibilities and danger for Cuban society and perhaps for all of us. We want to make our voices, our social views and proposals for self-managed co-operativism heard. We ask for your help to cover the expenses for our network of collectives and social initiatives in Cuba.

We are the Observatorio Crítico Cubano. Our projects include years of work for non-violence, the struggle against racism, LGBT rights, the recovery of our Indigenous and Black original heritage, Ecology, the development of Open Source computer culture, communities for mutual aid in mental health, support for childhood education by means of non-competitive and non-adult-centered child play, cultural research, promoting self-managed socialism, and the crafting of proposals for building Cuba’s future from an anarchist perspective.

We work towards a world where the public space is the birthright of all the people, not just a few powerful minorities. A world where those decisions, which affects the people, are not discussed and arrived at out of sight of the majority. In this world the highest praise is reserved for those initiatives where neighbors gather spontaneously to give their communities the best they have to offer, via the arts, ecological activism, the remembrance of historical and cultural traditions, the promotion of popular education. A world where the workers are the true owners of the means of production. Contrary to today’s prevailing logic, profits, manipulation and the rule of the mightiest are not prioritized; instead we advance dialog and the search for consensus on the important issues of social life. In this world we are building all consciences are respected, and in ecumenical fashion the representatives of the different manifestations of spirituality participate as equals.

What we are attempting:

In July this year we are organizing a tour of several European countries (France, Spain and maybe a couple more still to be decided) in order to take part in various international forums we have been invited to, where we will be able to show Cuba’s social and cultural reality, for the first time in many years, straight out of the hearts of the people of the Island and outside the official discourse of the Cuban government or international interests which seek to silence the people’s daily struggle for a better and more just world for ourselves and for humanity. For that we need your help.

What we need:

  • Visas, custom duties and air fare to France for two members of our collective: 3000 EUR.
  • Transportation for four people by land to three or four countries: 1000 EUR.
  • Room and board expenses for those four people in those countries for the 20 days the tour will last: 1000 EUR.

Why we ask:

We receive no financing from any government, official institution, or NGO. We don’t want it either, in order to safeguard our total independence and not be subordinate to any external agenda. Occasionally we get small donations from collectives and people close to our principles, unconditionally and with no strings attached. Our activity doesn’t generate profits of any kind rather it is the opposite.

It is also well known that with the Cuban median salary ($20 per month) it is impossible to cover the large expenses a trip like this incurs.

What we will give in return:

  • We don’t have material things to give in exchange, just our gratitude and good vibes.
  • For those who wish to make their names public, we’ll have a list of appreciated  donors in our website with the names of those people who helped make our effort real.
  • Also, if you will allow us, we will include your email addresses in our distribution list, so that you will receive the newsletters our collectives publish.
  • We will give you a recap of our trip, as well as a thorough report regarding the way donations have been spent.

Salud y Anarquia!

apoyoalobservatoriocritico – wordpress blog

Message from the Palestine Solidarity Campaign, Southampton Branch.

Cancellation of the conference on Israel and international law by Southampton University.

Dear All,

please read below a statement by our Chairman Professor Suleiman Sharkh and sign and share this petition calling upon the university to overturn this decision:

From PSC Southampton.

e-mail

Website

Blog

Dear Colleagues,

As some of you may know, I am one of the organisers of the conference. The conference was approved by the University back in 2014 and we followed all the procedures and collaborated fully from the start. We have been transparent throughout.

Some of you may wonder why I am involved in organising a law conference. The obvious answer is that understanding the law is essential to engineering and it is indeed part of our curriculum – it is a requirement of accreditation. My own research on smart electricity grids and smart metering involves understanding the legal issues that arise from the development of the technology, particularly with regards to privacy of the data collected by the smart meters.

Also, as many of you know, I am a Palestinian. I grew up in Gaza, but my family is originally from a town called Majdal Asqlan (now called Ashkelon by Israel). In November 1948, six months after the establishment of the State of Israel and after the wars have ended, the town was bombed and many people were killed. Those who survived were herded towards Gaza, crawling on their hand in knees in the thorny field. Since then we have lived in squalid refugee camps. I walked around in the sand soiled by the open sewers with my bare feet. I got my first shoes when I went to school at the age of six.

International Law was responsible for our misery. It was used to legalise the theft of our homes and it continues to be used to legalise the on-going oppression of my people by the State of Israel. The questions asked by the conference are therefore questions that I have been asking all my life. They are important questions that need to be answered. However answering these questions risks exposing the true face of Israel, and risks reminding the world of the uncomfortable truth about the crimes that were committed against the Palestinian people. As a result, the pro-Israel lobby exerted huge pressure on the University, which has resulted in the withdrawal of the permission to hold the conference.

The attached statement explains our point of view, and why the University’s Senior Management decision is wrong in law. This decision will have a direct impact on you and your freedom of speech.

I am a Southampton graduate. This is my University. Studying and working at Southampton is the best thing that happened to me. It broadened my mind, it showed me that there are alternatives to violence and hatred, namely respectful debate and love. I care greatly about the University and its reputation and hence the reason for deciding, with a very heavy heart, to take legal action to reverse the decision to cancel the conference.

The main press may give you the impression that this was going to be an anti-Semitic conference. This is absolutely not true. My fellow organiser, Professor Oren Ben-Dor is a Jew. We have many Jewish supporter. And I am glad that many Jews immigrated to Palestine to be a safe haven and I welcome more Jews to live in Palestine. My main aim is to achieve justice, freedom and equality for my people to live side by side with Jews and all people in historic Palestine (and I do not mind if it is called Israel). I want it to be a safer haven for Jews. I hope the conference will be a small step in that direction.

Finally, I want to assure you that there will be no spontaneous demonstrations or any violence from supporters of the conference. We will conduct our protests in a very dignified manner, within the law, with full collaboration with the Police and the University. I will never accept any harm to be done to the University and the wonderful people who work and study here, who keep it the fantastic place of scholarship and learning that it is.

Yours sincerely

Suleiman

Professor Suleiman Sharkh

Court hearing expected next week in challenge to UK university’s ban on Israel conference

A reply to the blogger kittysjones: “The ultimate aim of the “allthesame” lie is division and disempowerment of the Left.”

What a fucking cop out!

What follows was posted as a reply to the blog post here: twice; we then asked the blogger whether our comment had been censored, as we could see other, more sycophantic comments had since been approved by the admin; that reply didn’t appear either. It doesn’t auger well for a future under labour if even their supporting bloggers seek to stifle mild dissent.

From the anti-capitalist point of view of course they’re all the same, – should the turkey vote for Christmas? The Chartist and suffragette campaigns were not primarily about the right to vote, that was just a means to an end. They were an attempt to bring the selfish and greedy ruling class to heel, and they weren’t afraid to fight. But it was too late, they let us have the vote once they had completed the theft of our means of production, and condemned every single one of us to wage labour, which however you dress it up, is an abusive relationship; an abomination. The labour party gave the working class someone to vote for that could speak politely for it in the corridors of power then take its seat again without ever altering the balance of that power.

The worst thing about voting is that it’s an excuse for not doing anything, it reinforces the idea that someone, somewhere, is in control and it’s up to them to solve the problems they created, it isn’t, it’s up to us. People waste their time and energy campaigning in an election and then sit back on their arses as if they’ve done something worthwhile. What a fucking cop out. The working class has power, governments claim to have it; government is a conspiracy between rulers and ruled. Your reward for allowing yourself to be governed is absolution from responsibility for the misery created by the society you inhabit. Recent history has shown that whilst elected governments must bend to corporate interests a handful of determined militants can thwart their best laid plans. An example of the futility of parliamentary democracy can be found here: yet generations of leftists have defeated themselves in this arena. Read how the labour member respects our enemies for their ability to frustrate us.

What if labour do get elected? A thinly-veiled corporatism is sold to us on the basis that it will be slightly kinder; and to the bourgeoisie on the premise that it will be more stable than their cut-throat piracy (in other words we will be persuaded to collaborate in our own exploitation). When we start kicking off, wildcatting, blockading fracking sites, stopping evictions and deportations, closing down exploiters, actually hurting our capitalist enemies, they’ll tell us to stop rocking the boat or we’ll let the tories in again, just like they did in the 70’s. Anyway, here’s our original reply:

“All three parties are fighting this election under false pretences, the idea that countries must balance their books like petty bourgeois households and that abstract debts created in computer programmes exert some moral obligation over real people – much less the working class, who even built their wretched computers for them. The idea that there is a shortage of work and money when in fact there is too much of both. There is plenty to do; to be sure, saving the bloody planet for a start, but the only activity that will earn you a qualified right to exist in their world is one that adds value to someone else’s capital thereby enhancing the fetishised status of the socially useless. A true socialist would have the courage to say so.

Of course the tories are despicable and wish to enslave the working class, but need I remind you the last labour government introduced workfare and lied to the United Nations to start a war in which a million people died, despite an unprecedented and inarguable level of active public opposition. Short of taking up arms against the state the British people were powerless to prevent a humanitarian catastrophe engineered by Tony Blair on behalf of his sponsors in the oil industry – Halliburton – who were at the time running the United States. They’ve got form for this; the Wilson government took a solemn decision in cabinet to lie to the U.N. over Diego Garcia which it had sold to the U.S. for a military base, had the population forcibly removed and left to stave to death on a rock.

Now Miliband will pander to the moral panic painstakingly created by the corporate media over immigration; curiously the public service broadcaster has led the way in this. The BBC incessantly prompts callers for reactionary comments, reassuring wavering racists that it’s understandable to be scared of foreigners. Any fool knows that economic migration is not controlled by governments but by the bourgeoisie, who use it to lower the wages and conditions at the bottom, whilst ‘quality immigration’ – importing I.T. specialists from India or doctors from the Philippines is just a shameful pillage of the education systems of the poorest countries by the richest – primitive accumulation. National borders are of no use to us, being only necessary to maintain differentials in prices and wages to the benefit of the employing class. A true socialist would have the courage to say so.

A ‘Labour’ party would stand for the working class regardless of nationality and expose the concept of national interest for the scam it has always been. It would stop lying about the realities of economics, stop apologising for the excesses of global capitalism, stop trying to fix the economy, stop polishing the turd. If we want an end to capitalism we have to stop trying to make it work. The economy is the mechanism that maintains the dominance of the few over the many and we must push it until it breaks.

We don’t want a different government we need expropriation of private property and to take control of the infrastructure to institute sustainable demand-led production. No political party is going to do that for us, the emancipation of the exploited is the task of the exploited themselves, not some lily-livered apologist for the exploiters.”

Mal C x

Yorkley court map for resistors.

yorkleyThe resistance to eviction at Yorkley Court Community farm goes on. Here’s a map for those coming to help, supplied by Forest of Dean Anarchists.

.
Here's a map with footpath routes in... don't try and park on the Yorkley-Lydney road beyond the village as there won't be anywhere, nor on Yorkley Wood Road.

Here’s a map with footpath routes in… don’t try and park on the Yorkley-Lydney road beyond the village as there won’t be anywhere, nor on Yorkley Wood Road.