1: Hoe te kraken

HOOFDSTUK 1
HOE TE KRAKEN IN KORT BESTEK

Waar leegstand en woningnood naast elkaar bestaan, is het kraken van woonruimte een goede oplossing. Kortom: het recht op woonruimte gaat voor op het recht om panden leeg te laten staan. Het vergt enige zelfwerkzaamheid en doorzettingsvermogen, maar daar staat tegenover dat je zelf het heft in eigen handen kunt nemen. Misschien hou je zelfs wat geld en tijd over of ontmoet je bijvoorbeeld de juiste mensen om je in te zetten voor vrijwilligerswerk.

Door een pand te bewonen en fotografisch bewijs te maken van huiselijke activiteiten, kan je aantonen dat je er woont. Maak herkenbare fotos van de openstaande voordeur met het huisnummer, uitzicht van binnen naar herkenbare punten (panden aan de overkant, bomen etc) en fotos van huiselijke activiteiten (koken, schoonmaken, enz.). Laat deze fotos samen met de kraakbrief van je advocaat, stempelen in het gerechtsgebouw, en plaats de scans van de brieven en fotos op een bekende fotosharing service die de uploaddatum vermeldt zoals bijvoorbeeld Instagram, en hang een kopie van de gestempelde brief op een zichtbare plek naast de voordeur. Het is raadzaam om een kraakbrief te hebben van je advocaat en de jurisprudentie in de vorm van de uitspraak van de hoge raad uit te printen.

In deze jurisprudentie is vastgesteld dat de politie niet tot ontruiming over mag gaan zonder gerechtelijk bevel: Oftewel zonder dat de rechter geoordeeld heeft dat het belang van de bewoners-krakers niet voor gaat op het belang van de eigenaar van het pand)

Dit betekent dat niemand zonder jouw toestemming de woning mag betreden. De politie mag dus in principe enkel binnentreden met een speciale machtiging tot binnentreden, die ze meestal niet krijgen. Maar de politie volgt niet altijd de wet.

Wanneer de eigenaar je eruit wilt hebben, zal deze een civiele (burgerlijkrechtelijke) procedure moeten starten en bij de rechter aan moeten tonen dat er plannen zijn. Wanneer de eigenaar de vordering krijgt toegewezen kan hij met een zogenaamde executoriale titel via de gerechtsdeurwaarder bijstand vragen voor een ontruiming met behulp van de sterke arm.

Een eigenaar kan ook een aangifte doen van lokaalhuisvredebreuk, in dat geval zal je een brief krijgen met het verzoek om binnen 7 dagen het pand te verlaten of een rechtzaak te starten tegen de staat om hiertegen in bezwaar te gaan.

 

Stappenplan
–   Lees de kraakhandleiding

–   Zoek een geschikt pand, op basis van de functie waarvoor je het wilt gebruiken, kansen om er een tijd te verblijven en/of je actiedoelen

–   Achterhaal de eigenaar, hoe lang het leegstaat, de plannen, levering nutsvoorzieningen

–   Kijk of er nog wel eens iemand komt

–   Stel een groep samen van mensen waarmee je het pand wilt openen en/of delen

–   Maak een taakverdeling voor de kraak en daarna

–   Verzamelen van inboedel

–   Bespreek je plannen met het KSU (Kraakspreekuur)

–   Toegang verschaffen

–   Huiselijke activiteiten en vastlegging bewoning

–   Deur dicht, slot, eventuele blokkade van ramen e.d.

–   Bezetten

–   Communicatie politie, eigenaar en buren onderhouden

–  Als je met je pand bepaalde actiedoelen hebt: eventueel publiciteit zoeken

–   Nutsvoorzieningen op je naam zetten

–   WOON!