Bosch’tan Sonra BOCSH REXROTH’ta da Çoğunluk Birleşik Metal-İş’te! | Birleşik Metal-İş

Bosch’tan Sonra

BOCSH REXROTH’ta da

Çoğunluk Birleşik Metal-İş’te!

Geçtiğimiz hafta örgütlenerek çoğunluğu sağladığımız Bosch’un işletme kapsamında olmayan ve yaklaşık 1.000 kişinin çalıştığı BOSCH REXROTH ünvanıyla üretim yapan fabrikada da 22 Mart 2012 tarihi itibariyle çoğunluk sağlanmıştır…


Bosch’ta Çoğunluk Sendikasıyız!

Bosch çalışanlarının %75’i

Sendikamıza üye oldular ve üyelikler devam ediyor!

 

Bosch İşçileriyle;

ULUSLARARASI DAYANIŞMA!

28 Mart 2012 tarihinde; Sendikamız üst kuruluşu ve dünya çapında metal işçilerinin örgütü Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu (IMF) Otomotiv Sektörü Sorumlu Uzmanı HELMUT LENSE;

30 Mart 2012 tarihinde; Bosch Şirketi İşyeri Konsey Üyesi TOBİAS MÖHLE 

Bursa Şubemizde; Bosch işçileriyle buluşacaklar….

Bosch işçilerinin Bursa’da 14 Mart 2012 tarihinde başlattığı T. Metal’den istifa ederek Sendikamıza üye olma süreci büyük oranda tamamlandı.

Bosch’ta Çoğunluk Sendikasıyız! Bosch çalışanlarının %75’i Sendikamıza üye oldular ve üyelikler devam ediyor…

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu:

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

Madde 25 – İşçi veya işveren, sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme bildirimi noter huzurunda münferiden kimliğin tespiti ve istifa edecek kişinin imzasının tasdiki ile olur. Çekilme bildiriminin birer örneği noterlikçe en geç üç işgünü içinde ilgili işverene, sendikaya, işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Çekilme notere başvurma tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlidir. (…)

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu

TARAF SENDİKA ÜYELİĞİNDEN AYRILMA, ÇIKARILMA VEYA ÜYE OLMAMANIN SONUÇLARI:

Madde 9 – Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanırlar. (…)

Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veyaimza tarihinde taraf işçi sendikasına üye bulunup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bu hususta işçi sendikasının muvafakatı aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma talep tarihinden geçerlidir.

Dayanışma aidatı miktarı, üyelik aidatının üçte ikisidir. (…)

SONUÇ OLARAK;

Yasa’nın bu açık hükümlerine göre; Bosch işçilerinin üyelikleri; T. Metal’den istifa ettikten 1 AY sonra sona ereceğinden bu sürede toplu iş sözleşmesinden yararlanacaklardır.

İstifadan 1 ay sonra ise;  2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu’nun 9. Maddesine göre; üyelikten çekilenlerin toplu iş sözleşmeden yararlanabilmeleri için dayanışma aidatı ödemeleri yeterli olacaktır…

Dayanışma aidatı için dilekçeler işyerine verilecektir ve yasa da belirtildiği gibi eski sendikanın söz hakkı yoktur!

Basın Açıklamamız

DİSK Basın Ajansı_DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu’nun basın açıklaması

14 Mart sabahı ilk gelişmeler…

14 Mart öğleden sonraki gelişmeler…

15 Mart’taki gelişmeler…

16 Mart’taki gelişmeler…

Fotoğraflar_(1.gün…)  

Fotoğraflar_(2. gün…)  

1. Gün: Basında örgütlenme küpürleri  

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to Bosch’tan Sonra BOCSH REXROTH’ta da Çoğunluk Birleşik Metal-İş’te! | Birleşik Metal-İş

  1. Pingback: Bosch’tan Sonra BOCSH REXROTH’ta da Çoğunluk Birleşik Metal-İş’te! | Birleşik Metal-İş | Toplumsal Ağ Sendikacılığı | Mapping Social Network Unionism Worldwide | Scoop.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *