SAS Hakkında

Sosyal Ağ Sendikacılığı 

Bu sitenin amacı P2P ağ teknolojileri ve Web 2.0 olarak adlandırılan olgular ve son on yılda iletişim alanında ortaya çıkan teknik gelişmelerin yerel, ulusal ve uluslararası sendikal örgütlenmeler ve genel olarak emek hareketi üzerine yaptığı dönüştürücü etkiyi belgelemek ve kavramsallaştırmaktır.

Bunu yaparken bir yandan Sosyal Ağ Sendikacılığı kavramını tanımlamak adına yerleşik sendikalar içinde ve dışında ortaya çıkan yebi deneyimlere yakından bakarken, bir yandan da ‘eşler arası’  (peer to peer) sosyal ağ ilkelerini ve araçlarını siber ve gerçek dünya aktivitelerinde merkeze alan bir işçi sınıfı örgütlenme yaklaşımını teşvik etmeyi hedefliyoruz.

Çalışmanın arkasındaki temel önerme şöyle: İletişim ve medya teknolojisinde 2004 yılından bu yana yaşanan ve daha da hızlanan söz konusu gelişmeler, bir yandan geleneksel örgüt yapıları adına çok yüksek bir ağ örgüleme kapasitesi açığa çıkartıyorken, diğer yandan da yatay ve esnek sosyal ağlar şeklinde internet üzerinden geliştirilen kolektif eylemlilikler için de inanılmaz bir örgütlenme kapasitesi yaratmaktadır. 2000′li yıllardan bu yana her ölçekte çok şaşırtıcı ve önemli deneyimler ortaya çıkageliyor. Bu deneyimlere, başarılara ve hatalara sistemli şekilde bakarak geleceğin emek örgütlenmeleri için yeni ve daha etkili modeller tasarlamak ve sistematize edebilmek mümkün olabilir. Böylece sadece sayıca büyümek ve gündelik ekonomik mücadeleye daha güçlü odaklanbilen bir sendikal biçim değil, bu biçimin ötesine geçebilecek ve genel ekonomi politik mücadelede de, aynı zamanda daha geniş ittifaklar da oluşturabilen, ve hatta yeni bir toplumsal yapı inşasını başlatmak için gereken ekonomik, politik, kültürel vb. değerleri aşağıdan yukarıya, eşitlikçi bir şekilde kurabilecek bir biçim düşünebilmek mümkün olur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *