About Stop NATO CymruAm Stop NATO Cymru

Ar y 4ydd a 5ed o fis Medi, bydd miloedd o ddiplomyddion, gwleidyddion, a phobl busnes, gan gynnwys 60 o “arweinyddion” rhyngwladol, yn dod i Gasnewydd, de Cymru, ar gyfer uwchgynhadledd NATO, gyda syrcas gyfryngol a heddlu yn meiddianu’r ddinas. Byddym ni yna i geisio ei hatal – dyma pam.

Mae Stop NATO Cymru yn ymgyrch sydd yn trefnu yn erbyn uwchgynhadledd NATO, fel rhan o’r frwydr ar gyfer cymdeithas sydd fwy rhydd a chydradd: byd heb benaethiaid na bomiau. Rydym yn rhan o’r Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd (a elwid gynt yn StopG8) a mae llawer ohonom yn cymryd rhan yn No to NATO,  clymblaid ymbarel eang sydd yn gwrthdystio’r uwchgynhadledd..On 4th-5th September, thousands of diplomats, politicians, and businessmen, including 60 world “leaders”, will descend on Newport, South Wales, for a summit of NATO, with a media circus and police occupation to match. We’ll be there to try and stop themhere’s why.

Stop NATO Cymru is a group organising against the NATO summit, as part of the struggle for a more free and equal society: a world without bosses or bombs. We are part of the Anarchist Action Network (previously known as StopG8), and many of us take part in No to NATO, a broad umbrella coalition opposing the summit.