Tag: Komünizm

Devrimci olma demiyorum, ol ama hobi olarak ol.

Kapitalizmin kültüründe üretken faaliyet, tıpkı doldurduğumuz formlardaki gibi, sadece iki şekilde görülür: İş ve hobi. Kapitalizm bu iki kategori dışında hiçbir etkinliği anlayamaz. Hatta eğer hobinizin hiçbir ekonomik karşılığı yoksa hobinizi de anlayamaz. Böylece hobilerin en yüksek miktarda tüketim içermesi için çaba harcar. Bu ikiliğin kökeninde insanın kendi üretken özüne yabancılaşması vardır. Üretken doğasından ayrılan, …

Continue reading

Dinlerin Kökeni Sorusu

0) Açılış   Bu yazıyla, iki hususu amaçlıyoruz. Öncelikle; ateistlerin komünistleri neden ciddiye alması gerektiğine dair başlamış olduğumuz tartışmayı geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ateist çevrelerde yer yer kafa karışıklığına yol açan “insanın doğası”, “ahlak”, “etik” vb. kavramlarla ilgili marksizmin sunduğu açıklamanın ilham verici olduğunu düşünüyoruz. Bu, birinci amacımız. Hazırlıksız okuyucu için, Joel Kovel’in Doğanın Düşmanı kitabına Marx ve Darwin’i …

Continue reading

Feodalizm, antikapitalizm değildir.

Amerika’yı iki kez keşfedemezsiniz.   Sol (en azından Marx ve Engels’in “Kutsal Aile” kitabından beri) materyalisttir. Materyalist olmayan sol diye bir şey yoktur, sol düşünce, bu dünyayı bu dünyanın araçlarıyla anlamakla başlar. Dini teolojik bir husus olarak görenler için tüm tarih tutarsızlıklar ve tuhaf şahsi kararlar silsilesidir. Roma İmparatorluğu’nun 3. yüzyılda İsa diye bir miti …

Continue reading

Neden Ateistler Komünistleri Ciddiye Almalıdır? Giriş.

Giriş Bu yazıyla “Neden Komünistler Ateistleri Ciddiye Almalıdır? Giriş” yazımızdaki tartışmayı genişletmeyi amaçlıyoruz. Bahsi geçen yazıda, önce ateistlerle komünistleri birbirine yakınlaştıran özelliklere (tarihsel yaklaşım, devrimci tutum, militanlık) değinmiş, ardından ateistlerin mücadele hedefi olan dinden özgürleşmenin komünist oluşumların siyasal programlarına koyabileceği katkıyı vurgulamıştık. Böylece sonuç kısmında Dinlere karşı yürüyüşlerinde komünistlerin kendilerine ne katabileceğini dinlemek, ateistlerin görevlerinin …

Continue reading

“İhtiyaçlarımız”a kimin ihtiyacı var?

  Giriş1   Enerji talebindeki artışı analiz ederken sıklıkla yapılan bir hata, enerji politikası tartışmalarını çıkmaz yola sokuyor. Sağcı siyasiler; birtakım ekonomik değişkenlere referans verip, elektrik kesintileri yaşamamak için nükleer enerjiye ve “temiz” kömür santrallerine ihtiyacımız olduğuna inanmamızı istiyorlar. Öte yandan, daha “duyarlı” siyasiler2 yenilenebilir enerji kaynaklarının toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olduğunu iddia ediyorlar. …

Continue reading

Neden komünistler ateistleri ciddiye almalıdır? Giriş.

Başlangıç uyarıları   Öncelikle, tarihsel gelişimlerine aykırı olarak, sosyalist ve komünist sözcüklerini dönüşümlü olarak kullanacağımı söylemeliyim.1 Bu iki sözcükle, “bugüne kadarki tüm toplum tarihinin sınıf mücadeleleri tarihi olduğunu” kabul eden ve en azından üretim araçlarının özel mülkiyetinin ilgasını hedefleyen kişileri kast ediyorum.2 Ayrıca, bu metinde, inançsızlarla ateistler arasında da bir ayrım yapacağım. İnançsız bir kişi …

Continue reading