Limba Română (Romanian)

CE PUTEŢI FACE DACĂSUNTEŢI OPRIŢI DE OFIŢERI DE IMIGRAŢIE (UKBA)

Dacă Agenţia de Frontieră UK (UK Border Agency) sau poliţia vă opreşte pe stradă şi vă chestionează despre statutul dumneavoastră de imigraţie:

* NU SUNTEŢI OBLIGAŢI să răspundeţi la nicio întrebare.
* NU SUNTEŢI OBLIGAŢI să vă daţi numele sau adresa.
* Spuneţi-le că nu vreţi să vorbiţi cu ei.
* Fiţi politicoşi dar păstraţi-vă cumpatul.
* Puteţi să plecaţi.

Ei nu au voie să vă oprească doar datorită rasei. Au voie să vă oprească doar dacă au un motiv justificat.

Dacă vă opresc doar din cauza a cum arătaţi, sau din cauza limbii pe care o vorbiţi, spuneţi-le:

“Acesta e rasism”. “Acest lucru e ilegal”. “Voi depune o plângere”.

(‘This is racist’) (‘This is illegal’) (‘I will make a complaint’)

Dacă sunteţi reţinuţi, sunaţi la Cauţiune pentru Deţinuţii Imigranţi (Bail for Immigration Detainees) (organizaţie independentă de noi): 020 72473590

Aceasta este o organizaţie independentă: http://network23.org/antiraids/

Download card for printing (6 per page)

[Note: when using certain browsers, you will not be able to view the full pdf document and will need to download the file].