Polski

CO ZROBIĆ GDY ZATRZYMA CIĘ SŁUŻBA IMIGRACYJNA (UKBA)

Jeśli UK Border Agency lub policja zatrzyma cię na ulicy i spyta o twój status imigranta:

NIE musisz odpowiadać na żadne pytania.

NIE musisz podawać im nazwiska ani adresu.

– Powiedz im, że nie chcesz z nimi rozmawiać.

Zachowuj się uprzejmie, ale pewnie siebie.

Możesz po prostu odejść.

Nikt nie ma prawa cię zatrzymać ze względu na twoją rasę. Jeśli zatrzymają cię ze względu na to, jak wyglądasz, lub język, którym mówisz, powiedz im:

This is racist, This is illegal, I will make a complaint.

(to jest rasistowskie i nielegalne, złożę skargę)

Jeśli zostaniesz zatrzymany/a lub znasz kogoś, kogo to spotkało, skontaktuj się z Bail for Immigration Detainees (niezależni od nas): 020 7247 3590

Download small Bustcards (x10) – Ściągnij małą ulotkę (x10)

[Note: when using certain browsers, you will not be able to view the full pdf document and will need to download the file].