Tiếng Việt (Vietnamese)

[This is a translation of this information].

PHẢI LÀM GÌ KHI BỊ CÁN BỘ CƠ QUAN DI TRÚ CHẶN HỎI

Nếu bạn bị cán bộ cơ quan di trú hoặc cảnh sát đột nhiên chặn hỏi về tình trạng di trú của bản thân:

– Bạn KHÔNG phải trả lời bất cứ câu hỏi nào của họ.
– Bạn KHÔNG phải khai báo với họ tên hay địa chỉ của mình.
– Nói với họ rằng bạn không muốn tiếp chuyện họ.
– Giữ thái độ lịch sự và tự tin.
– Bạn có quyền chấm dứt tương tác và bước đi tiếp.

Họ không được phép quyết định chặn và tra hỏi bạn dựa trên chủng tộc của bạn. Họ chỉ có quyền chặn hỏi bạn với lý do chính đáng. Nếu họ chặn hỏi bạn dựa trên vẻ bề ngoài của bạn hay ngôn ngữ bạn sử dụng, hãy nói với họ:

“I’m busy” (“Tôi đang bận”), “This is racist” (“Đây là hành động phân biệt chủng tộc”), “I will make a complaint” (“Tôi sẽ thưa lên cơ quan chức trách”).

Nếu bạn bị bắt giữ, hãy liên lạc với cơ quan hỗ trợ tại ngoại di trú – Bail for Immigration Detainees (hoạt động độc lập) – theo số điện thoại: 020 7247 3590.

www.network23.org/antiraids @antiraids FB: Anti Raids Network

Download this here as cards for printing at home (6 per A4 page)