Türkçe (Turkish)

ÖÇMEN BÜROSU MEMURU TARAFINDAN DURDURULDUĞUNUZ ZAMAN YAPMANIZ GEREKENLER

Eğer sokakta bir polis veya göçmen bürosu memuru tarafından durdurulup, göçmenlik statünüz hakkında sorgulanırsanız:

-Hiçbir soruya cevap vermek zorunda DEĞİLSİNİZ.

-Onlara adınızı veya adresinizi vermek zorunda DEĞİLSİNİZ.

-Onlara, onlarla konuşmak istemediğinizi söyleyin.

-Kaba davranmayın ama kendinize güvenin.

-Oradan uzaklaşıp gidebilirsiniz.

Sizi ırkınız yüzünden durdurmaya hakları yok. Sizi ancak haklı bir sebebin varlığı halinde durdurabilirler. Eğer sizi görünüşünüz veya konuştuğunuz dil yüzünden durdururlarsa onlara şunu söyleyin:

“This is racist”. “This is illegal”. “I will make a complaint”.

(“Yaptığınız şey ırkçı ve hukuka aykırı”. “Sizi şikayet edeceğim”)

Eğer gözaltına alınırsanız, bizden bağımsız olan Bail for Immigration Detainees (Göçmen Tutsaklarına Serbestlik) grubunu arayın: 020 7247 3590

Download Turkish bustcard for printing (10 per page)

[Note: when using certain browsers, you will not be able to view the full pdf document and will need to download the file].