2011: Kaydedilen en sıcak 9. yıl

* Yazı, Phil Plait’in Discover Magazine‘deki Bad Astronomy blogunda yayınlanan “2011: The 9th hottest year on record” başlıklı yazısından çevrilmiştir.Eğer biri tutup da size Dünya’nın ısınmadığını falan söylerse…

… ona saçma sapan konuştuğunu söyleyiverin.
2011 yılı, 130 yıldır tutulan kayıtlardaki en sıcak dokuzuncu yıldı.
Tabii sonra o da size “Pekala” diyebilir, “ama bu gayet bir tesadüf olabilir.” O zaman onun gözlerinin içine bakın ve deyin ki:
On en sıcak yılın dokuzu, 2000 yılından sonrasına denk geliyor.


Yukarıdaki harita, ortalamadan sapmaları gösteriyor (burada ortalama, 1951 ile 1980 yılları arasında alınmış). Rahatlıkla görebilirsiniz ki toprak üstü sıcaklıkları neredeyse genel-geçer bir biçimde artmış. Okyanus sıcaklıklarının da büyük çoğunluğu yükselmiş; Pasifik’in doğusundaki büyük serince bölge, geçen yılki La Niña yüzünden; yani geçici bir etki. La Niña’nın sıcaklıkları düşürmesine rağmen, genel etki sıcaklıklarda artış olmuş. Bu arada, geçtiğimiz yıl güneş lekesi sayılarının da düşük olduğunu not edelim – ki bunun da (eğer olacaksa) bir miktar (pek az bir miktar) serinletici etkisi olmalı.

İklim değişimi inkarcıları dişlerini gıcırdatıp köpükler saçacaklar yine, ama sözün özü budur. Dünya gittikçe daha sıcak bir yer oluyor. İnsan en azından kısmen suçlu; dahası kanıtlar büyük ölçüde suçlu olduğu yönünde birikip duruyor. Güneş değil, kozmik ışınlar değil, yörüngesel salınımlar değil: İnsan.

Önceden de söylemiş olduğum üzere, işte gerçekler:

Dünya ısınıyor. Geçen yüzyıl civarında sıcaklık artışının kendisi de hızlandı. Bu da Sanayi Devrimi zamanlarına denk geliyor, yani atmosferi sera gazı çöplüğüne çevirmeye başlamamıza. Sera gazları gezegeni ısıtıyorlar (adlarından belli) – ısıtmasalar sıfırın altında bir ortalama sıcaklığa sahip olurduk. Karbondioksit atmosfere insanlar tarafından yılda 30 milyar ton miktarında salınan bir sera gazı – yani volkanların 100 katı kadar. Ve son olarak, hakikaten iklim üzerine çalışan iklimbilimcilerin %97’si; küresel ısınmanın gerçek olduğu ve insanlar tarafından gerçekleştirildiği konusunda hemfikir.

Yığınla kanıta rağmen inkarcı olmak fantaziden ibaret. Gerçi bu inkarcıları durdurmayacaktır: onlar yine delilleri karartacaklar, kafadan atmaya devam edecekler ve ayrıntılarla ilgili kılı kırk yarıp kendilerini önemli göstermeye çalışacaklar. Ama bu yaptıkları, ısınmakta olan Dünya’da maval okumaktan başka bir şey değil.Ege M. Diren

Leave a Reply

Your email address will not be published.