ABD biyodizel ithalatı 2013’te sekiz kat arttı.

Not: Bu makale The Daily Fusion‘da 6 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan “EIA: U.S. Biodiesel Imports Increase Eightfold in 2013” başlıklı makalenin çevirisidir. Bu çeviriyi bu ayki “Gıdayı kontrol eden tüm yaşamı kontrol eder.” temamız kapsamında yayınlıyoruz. Gıda tekelleri ile enerji tekelleri arasındaki ahengi biyoyakıtlardan daha iyi gösterecek bir örnek zor bulunur:

Bir yandan küresel açlık bahanesiyle GDO’ları dayat, bir yandan da iklim değişimi tartışmalarını biyoyakıtlarla geçiştir. Sonra tarım arazilerini GDO’lu ürünlerden biyoyakıt üretmeye ayır. Yani insanların, hayvanların ve tüm canlıların beslendiği ekosistemleri yok edip obez otomobiller için yakıt üret. Böylece hem küresel açlık, hem de karbon salımları devam etsin. Sonra yine küresel açlığı bahane göstererek GDO’yu dayat. (Başa dön, tekrar başla.)

eia-usa-biodiesel-imports

ABD’nin 2012-2013’te aylık biyoyakıt ve yenilenebilir yakıt ithalatları (Kaynak: U.S. Energy Information Administration – ABD Enerji Bilgi İdaresi)

Amerika Birleşik Devletleri, biyokütle tabanlı iki çeşit dizel yakıt ithal ediyor – biyodizel ve yenilenebilir yakıt. Geçen sene ABD’de bu iki biyokütle tabanlı dizel yakıtın ithalat toplamı yaklaşık 2 milyar litreye ulaştı. 2012’deki ithalat 230 milyon litreydi.

İki temel faktör bu ithalat artışına sebep oldu: yenilenebilir yakıt hedeflerini yakalamak için ülke içinde biyodizel talebinde büyüme ve diğer ülkelerdeki biyodizele erişiminin artması. Bunun sonucunda, 2012’de biyokütle tabanlı dizel ihracatçısı olan ABD, 2013 yılında açık arayla biyokütle ithalatçısı haline geldi.

ABD içinde biyokütle tabanlı dizele talepte büyüme. ABD’de biyokütle tabanlı dizel talebindeki bu dirilmenin en güçlü etmeni, Yenilenebilir Yakıt Standardı (Renewable Fuel Standard – RFS) hedeflerindeki artıştı. Hem biyodizel hem de yenilenebilir dizel, biyokütle tabanlı dizel ve gelişmiş biyoyakıt hedeflerinde geçtikleri gibi, genel RFS hedefine de dahil ediliyorlar. Toplam RFS hedefi 2012’de 57.5 milyar litre iken 2013’te 62.6 milyar litreye çıktı. Biyokütle tabanlı dizel hedefleri de 3.8 milyar litreden 4.84 milyar litreye çıkarken, gelişmiş biyoyakıt hedefleri de 7.6 milyar litreden 10.4 milyar litreye çıktı. Biyoyakıt tabanlı yakıtlar, etanole kıyasla daha fazla enerji içeriyorlar ve böylece birim başına daha çok Yenilenebilir Kimlik Numarası (Renewable Identification Number – RIN) kredisi üretiyorlar. Ayrıca, yenilenebilir dizel, petrol dizeliyle aynı ASTM ( American Society for Testing and Materials) standartlarına tabi olduğu için biyodizele konan harmanlama sınırlamalarına da dahil edilmiyor.

Biyokütle tabanlı dizel yakıtlar ayrıca Kaliforniya’nın LCFS (California Low Carbon Fuel Standard) standartlarını da sağlıyorlar.

ABD’de artan biyodizel üretimi, biyodizel tüketim artışına ancak kısmi olarak yetişebildi. 2012 yılına kıyasla %35’lik bir artışla 5 milyar litreye ulaştı ve Aralık ayında da 500 milyon litreyle rekor kırdı. Vergi kredisinin düşürülmesi, soya fasulyesi yem stokları sınırlamaları ve kısıtlı yenilenebilir biyodizel üretim kapasitesi hesaba katıldığında, ABD’nin biyokütle tabanlı dizel yakıt ithalatı uzun süre boyunca LCFS ve RFS hedeflerini sağlamakta önemli bir rol oynayacağa benziyor.

Diğer ülkelerdeki biyodizele erişimin artması. Geçen yıl ithalattaki artış başlıca Arjantin’den yapılan ithalattan kaynaklandı, özellikle de yılın son dört ayından. Bunun muhtemel sebebi, Avrupa Birliği’nin 2013 sonlarına doğru Arjantin biyodizel üreticilerine uygulattığı damping önleyici vergilerdi. Avrupa Birliği bundan önce Arjantin’in biyodizel ihracatının ana istikametiydi. ABD’ye ithalatın geri kalan kısmı Endonezya ve çeşitli Avrupa ülkelerinden geliyor ve Doğu Kıyısı ve Körfez Kıyısı’ndan ülkeye giriyordu. ABD yenilenebilir dizel ithalatı 2012’nin sekiz katına çıkarak 2013 yılında 800 milyon litreye ulaştı. Yenilenebilir biyodizel ithalatının %77’si Singapur’dan geldi ve (muhtemelen Kaliforniya’nın LCFS’sine uyduğu için) Batı Kıyısı üzerinden ülkeye girdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.