İklim zirvesi: Gezegen yanıyor, dünya liderleri aylaklık ediyor.

ABD, New York, 16 Eylül 2014 – Dünya liderleri burada İklim Zirvesi için bir araya gelmeden bir hafta önce, Friends of the Earth International 23 Eylül’de gerçekleşecek “iş görüşmeleri”nde liderlerin bağlayıcılığı olan karbon azaltımı taahhütleri yerine eften püften vaatler geveleyip aylaklık edecekleri konusunda uyardı.

fiddling-while-rome-burns

[Bu metin, Friends of the Earth International’ın internet sitesinde 16 Eylül 2014’te yayınlanan “Climate summit: world leaders fiddle while the planet burns” başlıklı bildirinin çevirisidir.]

FoE İklim Adaleti ve Enerji koordinatörü Dipti Bhatnagar, “Liderlerin kendilerini güzel göstermeye çalıştıkları bir geçit töreni bizi iklim kriziyle ilgili gerçek eylemlere bir adım dahi yaklaştırmıyor. Bu tek günlük Zirve’de, iklim değişimine karşı mücadele için hiçbir elle tutulur eylem ortaya konmayacak.” şeklinde konuştu.

“Dünya liderleri iklim değişiminin adil bir biçimde gerçekten önünü almak için yapmamız gerekenlerin çok uzağında bir yerlerdeler. New York’ta dile getirecekleri hiçbir bağlayıcılığı olmayan eften püften vaatler de geçmiş performanslarını iyileştirmeyecek. Acilen ihtiyacımız olan, eften püften ve keyfe bağlı değil, hakkaniyetli ve bağlayıcılığı olan karbon azaltımları.” diye ekledi.

21 Eylül’de FoE üyelerinin ve destekçileri de dahil yüzbinlerce insan New York’ta, Londra’da, Amsterdam’da ve daha nice şehirde iklim adaleti talep etmek ve dünyanın dört bir yanında iklim ve kirli enerji mağduru topluluklarla dayanışmak için yürüyecek.

Geçtiğimiz hafta Dünya Meteoroloji Örgütü 2013’te atmosferdeki sera gazlarının rekor seviyeleri ulaştığı ve karbondioksit konsentrasyonunun küresel kayıtlar başladığından beri en hızlı şekilde arttığı uyarısında bulundu. [Bu cümleyi bildiride geçtiği gibi çevirdik. Ancak ilgili raporda karbondioksit miktarının 1984’ten beri görülmemiş bir hızda arttığı belirtiliyor.* – ofb]

Sel baskınları, kuraklıklar, kasırgalar gibi gün geçtikçe sıklaşan aşırı hava olaylarının etkileri milyonlarca insanın yaşamını ve geçim kaynaklarını mahvediyor.

İklim değişimi her yıl, çoğu fakir ülkelerde olmak üzere yüzbinlerce insanın ölümünün doğrudan sebebidir.

Acil eyleme geçilmezse iklim değişimi kesinlikle kötüleşecek ve son derece tehlikeli bir devrilme noktasını aşarak aynı anda hem yıkımsal hem de geri döndürülemez bir hal alacaktır.

Birleşmiş Milletler İklim Değişimi Çerçeve Sözleşmesini (BMİDÇS) imzalayan 195 devlet, iklim değişimine en çok zengin ve sanayileşmiş ülkelerin sebep olduğunu ve dolayısıyla onların sorunu çözmek için önderlik etmeleri ve daha fakir ülkelere destek sağlamaları gerektiğini kabul etti.

Ancak gelişmiş ülkelerin liderleri iklim yıkımını önlemek konusundaki sorumluluklarını görmezden geliyorlar. Konumları her geçen gün daha yoğun bir biçimde zengin elitlerin, fosil yakıt sanayinin ve çokuluslu şirtketlerin dar ekonomik ve finansal çıkarları tarafından yönlendiriliyor.

FoE, mevcut iklim trendlerini tersine çevirmek ve geri döndürülümez hasarlar ve iklim değişiminin elimizden kaçması olasılıklarının asgariye indirilmesi için, bu yüzyılın ortasına kadar tüm karbon emisyonlarının sona erdirilmesini talep ediyor.

NASA’dan James Hansen ve daha birçok bilim insanı, gezegeni ve halklarını korumak için atmosferdeki karbondioksit miktarının milyonda 350 parçacık (350 ppm) seviyesine veya altına indirilmesi gerektiğini vurguladılar. Bu yükün paylaşılması, adil küresel bir geçiş sağlanması için, tarihsel sorumluluk, eyleme geçme kapasitesi ve sürdürülebilir kalkınmaya erişim temel alınarak gerçekleştirilmelidir.

FoE, bilimin ve hakkaniyetin ışığında sanayileşmiş ülkelerin acilen ülke içinde emisyonlarını – telafi vb. çözüm olmayan çözümlere başvurmaksızın – azaltma taahhüdünde bulunmaları gerektiğini düşünmektedir.

İklim krizine gerçek çözümler vardır. Bunlardan ilki, sera gazı salımlarının azaltılmasıdır. Azaltımlar BMİDÇS’de, bilimin ve hakkaniyetin gerektirdiği şekilde, yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşmayla belirlenmelidir.

Ayrıca topluluklar için temiz, sürdürülebilir enerjiye ihtiyacımız var – halkların enerjiye erişim hakkı; rüzgar ve güneş gibi sürdürülebilir enerji kaynaklarına ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarına karar verebilme ve sahip olma hakkı.

FoE ayrıca iklim finansmanı için önerilen Mali İşlem Vergisi – ya da Robin Hood Vergisi – çağrısını desteklemektedir. Topluluklar için temiz, sürdülülebilir enerji ve kalkınmakta olan ülkelerde iklim değişimine uyum için acilen kaynak gerekmektedir.

1 ping

  1. […] İklim zirvesi: Gezegen yanıyor, dünya liderleri aylaklık ediyor. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.