Uttalelse fra Stop NATO Cymru

I år vil NATO ha sitt neste toppmøte på Celtic Manor Resort i Newport i
Sør-Wales. I begynnelsen av september 2014 vil 'verdens ledere' – alle
direkte ansvarlig for utallige dødsfall, ulovlige 'torturflyvninger', og
kriger kjempet utelukkende for å beskytte vestlige næringsinteresser og
ressurstilførselsruter – samles i utkanten av denne historiske walisiske
byen. Mange mennesker fra Newport, Cardiff, Bristol og utenfor vil
motarbeide toppmøtet med en mangfoldig taktikk. Vi, et antikapitalistisk
og antimilitaristisk nettverk i Sør- Wales, har tenkt å legge til rette
for mobiliseringer og ordne plass for workshops, kompetanseutveksling og
sosiale arrangementer. Vi organiserer uten ledere siden vi ikke samtykker
i sjefer eller bomber.

Ofte har NATO brukt begrepet 'humanitære intervensjoner' for å skjule det
faktum at de faktisk kjemper for strategiske, økonomiske og politiske
fordeler for eliteklassene i NATOs medlemsland. Militarisme og
kapitalismen er deler av den samme globale maktstrukturen. En kritikk og
konfrontasjon av kapitalismen er derfor en uunnværlig del av vår
antimilitaristiske holdning.

I dag er NATO en atomallianse med over 5 000 kjernefysiske våpen. Den ble
angivelig etablert for gjensidig forsvar under den kalde krigen, og skulle
ha blitt oppløst da Sovjetunionen falt. I stedet har den ekspandert og
blitt en aggressiv alliansestyrke, som engasjerer seg i kriger med
korsfarermentalitet.

I nesten ti år har NATO ledet krigen i Afghanistan, historisk en sentral
region mellom Vesten og Østen, der rundt 100 000 uskyldige sivile har dødd
og tre millioner uskyldige mennesker har blitt flyktninger.

Men en kritikk av militarisme og kapitalismen slutter ikke med NATO: De
årlige globale militærutgiftene er nå på over 1 072 600 000 000 britiske
pund. Utgiftene er anslått å tilsvare 150 pund per person, per år, verden
over. Storbritannias militærbudsjett er det fjerde høyeste i verden. I en
tid med nedskjæringer må vi kreve å få vite hvorfor militærutgiftene er så
høye og avsløre brutaliteten til de i globale maktposisjoner.

De fleste mennesker står overfor mye mer presserende problemer enn nye
kampfly eller ubåter. Folk vil ha penger brukt på lokale fasiliteter og
ordentlig tilgang til sosial- og helse-infrastruktur. Selv når militæret
har gjort noen kutt, har disse nesten utelukkende i første omgang påvirket
mennesker – heller enn materiell som våpenkjøp – gjennom reduksjoner i
personell, lavere lønn og pensjoner. Storbritannia har fortsatt planer om
å bruke nesten 160 milliarder pund på nye våpen innen 2022, inkludert 35,8
milliarder på atomvåpen-ubåter som er designet for ikke å bli brukt.
Mens folk rundt om i verden sliter med å gi sine familier grunnleggende
nødvendigheter, ødsler myndighetene fortsatt bort enorme ressurser på
militærintervensjoner, som er sløsing av både ressurser og liv, og som
reflekterer utdaterte paradigmer.

USA arbeider under NATOs banner fortsatt med å utplassere et
'rakettforsvar'-system i Europa, noe som provoserer et foruroligende
våpenkappløp med Russland. Men vi trenger ikke å finne oss i deres planer
for oss. Miljøer rundt oss bygger motstand mot militærbaser i sine
områder. I Aberporth, Ceredigion, Menwith Hill i Yorkshire, RAF Waddington
i Lincolnshire, Faslane i nærheten av Glasgow, EDO i Brighton, mobiliserer
lokalbefolkningen og står imot militarisme.

Newport har en historie med radikalisme. Chartistopprøret, som feirer
175-års jubileum i år, var det siste storstilte væpnede opprøret i Wales,
England og Skottland. Et populært stykke offentlig kunst som feiret
opprøret ble nylig tatt ned før planen, som en del av en planlagt
utbygging av sentrum, finansiert av et lån på 90 millioner som kommunen
har gitt til utviklere samtidig om de kutter midler for primærtjenester.
Denne naive gamblingen på å gjenopplive byens velstand gjennom å pumpe
offentlige midler inn i private selskaper, føyer seg inn en lang liste som
inkluderer LG, Ryder-Cupen, og nå dette NATO-toppmøtet.

Sammen med folk fra hele Sør-Wales og utenfor, skal vi mobilisere fram mot
september mot militarisme, relikvier fra den kalde krigen, og oppblåste
forsvarsbudsjetter.

Vi håper du kan bli med på arrangementer, mobiliseringer og aktiviteter
for å protestere mot at NATO og verdens ledere befinner seg i Newport. Mye
planlegges mellom nå og September. Vi tar sikte på å være et åpent og
inkluderende nettverk, som jobber sammen med så mange mennesker som mulig
for å finne ikke-hierarkiske lokale og globale strukturer som alternativer
til det utbyttende systemet, og som samtidig er oppmerksomt på potensiell
statlig og korporativ infiltrering av vår bevegelse. Nettstedet vårt vil

oppdateres med nyheter og informasjon, og vi kan kontaktes på e-post:
stopnatocymru@riseup.net

Stop NATO Cymru, en del av Anarchist Action Network
støttet av

South Wales Anarchists, Cymru Wales IWW, Cardiff Food Not Bombs, Swansea
Food Not Bombs, No Borders South Wales, Bristol Against Arms Trade